Автор: rainap9857

Sàn XTB Là Gì?

ECN cho phép các nhà đầu tư giao dịch ngoài giờ giao dịch thông thường. Thay vì mất thời gian di chuyển, xếp hàng chờ tại các phòng giao dịch, giờ đây, khách hàng thực hiện 2 bước đơn giản trong chưa đầy 5 phút, gồm xác thực giấy tờ tùy thân và xác thực …